ORMAN İZİNLERİ

Orman izni, Orman Kanunu içinde yer alan 6831 numaralı yasanın 16, 17 ve 18. Maddelerine dayanarak, ön izin ve kesin izin için gerekli olan belgelerin tamamlanması sonucu, bu belgelerin gerektirdiği bedel ile birlikte verilecek olan izindir. Alınacak izin makamlar tarafından değerlendirilirken, izin alınacak bölgenin uygunluğu tespit edilir. Daha sonrasında izin için kamuya fayda şartı aranır.

Orman izinlerin alınması için gerekli olan projeler, bünyemizde çalışan orman mühendisleri tarafından 28 Orman Bölge Müdürlüğü ile irtibat halinde ve titizlikle hazırlanmaktadır.

Danışmanlık Verdiğimiz Konular

 

 • • Maden Arama İzin Dosyası Tanzimi
 • • Maden İşletme İzin Dosyası Tanzimi
 • • Maden Tesis İzin Dosyası Tanzimi
 • • Maden Altyapı İzin Dosyası Tanzimi
 • • Revize Rehabilitasyon Projesi Yapılması
 • • (Yönetmeliğin 18/1 ve 18/5 Mad. Göre) Rehabilitasyon Projesi
 • • Eski Maden Sahaları İçin Rehabilitasyon Projesi Yapılması
 • • Kademeli Kapatma Planı Yapılması
 • • Orman Kanununun (17/3 ve 18 inci) Maddelerini Uygulama Yönetmeliğine Göre (HES) Hidro Elektrik Santralleri Orman İzinleri ve Danışmanlığı
 • • Orman Kanununun (17/3 ve 18 inci) Maddelerini Uygulama Yönetmeliğine Göre (RES) Rüzgar Enerji Santralleri Orman İzinleri ve Danışmanlığı
 • • Orman Kanununun (17/3 ve 18 inci) Maddelerini Uygulama Yönetmeliğine Göre (ENH)Enerji Nakil Hattı Orman Projeleri İzinleri ve Danışmanlığı
 • • Orman Kanununun (17/3 ve 18 inci) Maddelerini Uygulama Yönetmeliğine Göre Termik santral (TES) Ön İzin Dosyası Tanzimi
 • • Orman Kanununun (17/3 ve 18 inci) Maddelerini Uygulama Yönetmeliğine Göre Termik santral (TES) Kesin İzin Dosyası Tanzimi
 • • Su İsale Hattı, Atık su, Petrol, Doğal gaz, Boru Hatları ve Yol Güzergahı Dosya Tanzimi
 • • Rüzgar Ölçüm Direği İzin Dosyası
 • • Röleve Planı