PASA YÖNETİM PLANI

Asit Üreten Pasa Depolama Tesisleri ve İnert Maden Atıkları / Asit Üretmeyen Pasa Depolama Tesisleri

 

Ülkemiz atık yönetimi mevzuatı içinde maden atıklarının yönetimine özgü, maden atıklarının yönetiminde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve ülke genelinde etkin bir yönetim modelinin oluşturulması amacıyla 2006/21 EC sayılı AB Maden Atıkları Direktifi ile uyumlu olarak hazırlanan ve 15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Atıkları Yönetmeliği 15 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmeliğe göre; asit üreten/üretmeyen pasa depolama tesisleri ile inert maden atıklarının depolandığı tesisler; Atık Yönetimi Planlarını 15/01/2018 tarihine kadar olan yaklaşık 6 aylık süreçte Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan formata göre Bakanlıkça ÇED Yeterlik Belgesine ya da Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesine sahip kurum/kuruluş/ firmalara hazırlatmaları gerekmektedir.

 

MİTTO Consultancy, 15 yılı aşkın tecrübesi ve alanında uzman mühendis kadrosuyla, Pasa Yönetim işlemlerinizde, yüksek performans prensibiyle çözüm ortağınızdır.