PDD DOSYA HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASI

Karbon sertifikası alım süreci aşağıda liste halinde verilmiştir. MİTTO hem danışman hem de broker firma uzman kadrosuyla bu süreçte yanınızda. Danışman firma olarak tesisinize en uygun sertifika seçimini yaparak ,sertifikanızın satılması aşamasında yurt dışı çözüm ortaklı firmalarımızla brokerlık hizmeti altında işbirliği ile karlı satışlar gerçekleştirir. Gerçekleştirilecek satışların garantisi proje başlangıç aşamasında yatırımcı firma ve MİTTO arasında yapılacak sözleşmelerle kesinleştirilir. Karbon Enerji Uzmanlarımız bu süreçte sizlerin yanında olacaktır.

Karbon Salınım Sertifikası Alım Süreci:
 • Ön Değerlendirme Çalışması:Project Idea Note Hazırlanması (3 gün -1 hafta)
 • Project Design Document (Proje Dizayn Dökümanı) PDD Hazırlanması (3 gün-10 gün)
 • Registration (Kayıt altına alınması) (1-3 hafta)
 • Validasyon (Onaylama) süreci (1-16 ay)
 • Monitoring (İzleme)
 • İnşaat ve proje bitiminden sonra Verification(Verifikasyon) (proje başlangıcından 1 yıl sonra)
 • Sertifika alımı (1 hafta -1 ay)
1. Ön Değerlendirme Çalışması
 • Projeye başlamadan önceki hazırlık aşamasıdır.
 • Ön eleme kriterleri kontrol edilir.
 • Projenin yıllık karbon emisyonu miktarının hesaplandığı ilk aşamadır.
2. PDD (Proje Dizayn Dökümanı) Hazırlanması
 • PDD,Gold Standart /VCS Standart yönergelerine paralel / uyumlu olarak hazırlanır.
 • PDD’de projeye ait künye (konumu, detaylı planı..vb), teknik ve sosyal bilgiler yer almaktadır.
 • PDD’de yerel halk ve sivil toplum kuruluşlarından alınan görüşler yer almaktadır.
 • PDD’de projenin üreteceği yıllık karbon kredisi miktarı hesaplanması ayrıntılarıyla yer almaktadır.
Bilgilendirme Toplantısı

Yerel halk, Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediye başkanı ve muhtarların katılımı (Ana Paydaşlar) ile Paydaş Toplantısı gerçekleştirilir.

3 .Kayıt Altına Alınması (Registration)

DOE hazırladığı, final validasyon raporunu Gold Standart / VCS Standart / ISO 14064 Onay Komitesine sunar. Proje nihai olarak; Gold Standart / VCS Standart / ISO 14064 tarafından kabul ya da reddedilir.

4. Onay (Validasyon)
 • DOE (Designed Operational Entity) olarak adlandırılan projeyi onaylamak için gerekli akreditasyona sahip bağımsız bir kuruluşa hazırlanan PDD gönderilir.
 • DOE hazırlanmış PDD’yi inceler ve gerekli görür ise projeyi bizzat yerinde inceler.
 • Paydaşların proje hakkındaki görüşlerini bizzat alır.

(DOE) yetkilileri saha ziyaretini gerçekleştirir. DOE ekibinde, proje yetkilisine; teknik, çevre ve sosyal konularda uzman kişiler eşlik eder. Saha ziyareti sonrasında, yerel halk, belediye başkanı, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de (Ana Paydaşlar) yer aldığı” Bilgilendirme Toplantısı’ gerçekleştirilir.

5. İzleme (Monitoring)

Her Verifikasyondan önceki dönemde gerekli parametreler izlenerek, izleme raporu oluşturulur.

6. Doğrulama ve Verifikasyon

Projenin sera gazı azaltımlarının, bağımsız bir DOE tarafından belirli periyotlarla, Proje Dizayn Dokümanı içerisinde onaylandığı şekilde ölçülmesi ve hesaplanmasına DOĞRULAMA denir.