Pompa Testi

Home Pompa Testi

Pompa Testi

Pompa testi, kuyunun açıldığı jeolojik birime ait iletimlilik, hidrolik iletkenlik, depolama katsayısı gibi hidrojeolojik parametrelerin tespiti için yapılmaktadır. Pompa testi 4 kademe olarak yapılmaktadır. Bu aşamalar, kuyu geliştirme, kademeli pompa testi, sabit debili çekim ve geri yükselimdir. Sabit debili çekim testinin süresi kuyunun vereceği tepkiye göre farklılık gösteriyor olup, bu süre standart olarak 24 ile 196 saat arasında değişmektedir. Pompa testinin süresini uzun tutmak düşüm konisini daha geniş bir çapta görmeyi sağlamaktadır ki, bu da etki yarıçapının daha büyük olması anlamına gelmektedir. Böylece; üretim yapılacak kuyunun civarındaki jeolojik (kırık-catlak- fay vb.) yapıların varlığı belirlenmiş olmaktadır. Mitto Danışmanlık uzman Hidrojeoloji Mühendisleriyle test başlangıcından bitimine kadar aralıksız bir şekilde kuyu başında çalışmalarını gerçekleştirmektedirler.