REHABİLİTASYON PROJESİ

 

 

Madencilik faaliyetleri sonucunda bozulan topografyanın doğaya yeniden kazandırılması amacı ile hazırlanacak proje rehabilitasyon projesi olarak tanımlanıyor.

 

Rehabilite ise, izinli sahada, izin süresi başlangıcından sona ermesine kadar geçen sürede; çevre emniyetinin sağlanarak, rehabilitasyon projesine uygun olarak ıslah edilmesi, doğaya kazandırılması ve orman ekosisteminin tesisi amacıyla ağaçlandırma ve silvikültür teknikleri kullanılarak çevreye uyumlu hale getirilmesi işlemleri olarak karşımıza çıkıyor.

 

Rehabilitasyon projesi ve rehabilite işlemi ile ilgili yasal hükümler, Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği kapsamında yer alıyor.

 

Madencilik faaliyetleri ile bütünleştirilerek, sürekli uygulanan bir kapatma ve doğaya yeniden kazandırma planı, madencilik faaliyetinden kaynaklı olumsuz sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerin en aza indirilmesini sağlar.

 

Maden işletmesi ömrü boyunca, madencilik çalışmalarının yürütüldüğü alanlarda, özellikle açık ocak madenciliği çalışmaları nedeniyle, başta topoğrafya, flora ve fauna, yüzey ve yeraltı suyu olmak üzere arazide bazı değişimlerin olması kaçınılmazdır. Rehabilitasyon projelerinin amacı, bu değişimlerin uygun çevre yönetimleri ile madencilik operasyonları boyunca en aza indirgenmesidir.

 

Madencilik faaliyetleri yapılan sahanın bozulacak doğal yapısının yeniden düzenlenmesi, doğal dengesinin kurulması, alanın yeniden insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hâle getirilmesini sağlamak amacıyla 6831 sayılı Orman Kanununun 16.maddesinin Uygulama Yönetmeliğinin rehabilitasyon başlığı altında madde 18’de verilen hususlar dikkate alınarak Rehabilitasyon Projesi hazırlanır.

 

MİTTO Consultancy, maden kapatma ve rehabilitasyon projeleri kapsamında:

 

 • • Doğal ve kültürel çevrenin korunması
 • • Saha karakterizasyonu
 • • Açık ocağın kısmi dolumu veya şevlerin kırılarak şev eğiminin düşürülmesi
 • • Yeraltı işletmelerinde galeri girişlerinin kapatılması
 • • Cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisleri ve şantiye, idari binalar vb. yardımcı ünitelerin yıkımı ve sökümü
 • • Zemin düzenlenmesi
 • • Pasanın uzaklaştırılması veya şevlerinin kırılması
 • • Maden atığı karakterizasyonu ve yönetimi
 • • Maden atık projelerinin yapımı
 • • Yüzey sularının denetimi
 • • Susuzlaştırma
 • • Uygun ağaçlandırma
 • • Çevresel Yönetim ve İzleme

 

konularında, alanında uzman, multidisipliner mühendis kadrosuyla profosyonel bir danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

 

Orman-Rehabilitasyon