SIFIR ATIK YÖNETİMİ

 

SIFIR ATIK NEDİR?

 

Üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde atık oluşumunun önlenmesi/azaltılması, yeniden kullanıma öncelik verilmesi, oluşan atıkların ise kaynağında ayrı biriktirilerek toplanması ve geri dönüşüm ve/veya geri kazanımının sağlanarak bertarafa gönderilecek atık miktarının azaltılması suretiyle çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen yaklaşımdır.

 

SIFIR ATIK BELGESİ NEDİR?

 

Sıfır atık yönetim sistemlerini kuran mahalli idareler ile 12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği’nin EK-1 listede tanımlı diğer yerlere ve gönüllülük esasına dayalı olarak sıfır atık yönetim sistemini kuranlara verilecek, nitelikleri Bakanlıkça belirlenen belgedir.

 

SIFIR ATIK BİLGİ SİSTEMİ NEDİR?

 

Sıfır atık yönetim sistemini uygulayacak yerleri kayıt altına almak, belgelemek, izlemek ve sistem kapsamında yönetilen atıkların izlenebilirliğini sağlamak amacıyla Bakanlıkça oluşturulan çevrimiçi sistemdir.

 

SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

 

Atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak, atıkların azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerinin hepsini içine alan, fayda ve maliyet unsurları göz önünde bulundurularak oluşturulan yönetim sistemdir.

 

TESİSLERE SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİ KURULUM AŞAMALARI NELERDİR?

 

Tesiste tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için geçici depolama alanı oluşturulur. Bu alanda sıfır atık kapsamında atık kodlarına göre konteynırlar yerleştirilir. Tesis içerisine yerleştirilen atık kumbaralarınınsa Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında belirlenen renk skalasına uygun olarak verilmesi gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayımladığı renk skalası Şekil 1’de verilmiştir.

 

 

TEMEL SEVİYE SIFIR ATIK BELGESİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

 

Tesisin entegre çevre bilgi sistemi üzerinden sıfır atık bilgi sistemine kaydı yapılır. Başvuru için tesis bilgileri, sıfır atık sorumlu bilgileri, geçici atık depolama alanına ait bilgiler, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında personele yapılan eğitim bilgileri, temin edilen sıfır atık kumbara ve konteynır bilgileri ve toplanan atıklara ilişkin bilgilerin sisteme girişi yapılır. Ayrıca kurulan sıfır atık sistemin renk skalasına uygun olup olmadığına dair fotoğraf yüklenir (Şekil 2).

 

 

Sistem üzerinden başvuru onaylandığında ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün teknik personeli tarafından 30 takvim günü içerisinde değerlendirmeye alınır. Başvuruda eksiklik görülmesi halinde sistem üzerinden iade edilir. Eksikliklerin tamamlanması için 30 takvim günü verilir. Eksiklikler tamamlanarak sisteme yüklenir ve tekrar İl Müdürlüğü tarafından 30 takvim günü içerisinde değerlendirilir. Başvuru kriterleri sağladığı ve herhangi bir eksiklik bulunmadığı tespit edilmesi halinde Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi düzenlenecektir.

 

Belge alınması akabinde sıfır atık belge sistemi açılmaktadır. Toplanan tüm atıklara ilişkin veriler ile bu atıkların teslim edildiği yerlere ilişkin bilgileri Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirmekledir.

 

Sıfır atık belgesi, temel, gümüş, altın ve platin olmak üzere dört seviyede düzenlenir. Temel seviyede sıfır atık belgesi için kriterler Sıfır Atık Yönetmeliği’nin EK -3’te yer alır. Gümüş, altın ve platin sıfır atık belgeleri için puanlama kriterleri ise Yönetmeliğin EK-4 doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir.