Slug Testi

Akifer parametrelerinin belirlenmesi amacıyla, kuyu testinin yapılacağı jeolojik birime ait hidrojeolojik parametrelerin, pompa testi yapılamayacağı seviyede olduğu durumlarda, slug test yöntemi kullanılır. Slug testte yapılan uygulamada; hacmi bilinen ağırlık kuyuya aniden bırakılarak, zaman-yükselim değişimini ve aniden geri çekilerek (recovery) zaman-düşüm değişimine göre statik su seviyesi ile dinamik su seviyesi arasındaki fark bulunur.
Zamana karşı su seviyesi değişimini gösteren bu grafikten hidrolik iletkenlik katsayısı (K), depolama katsayısı (S) ve iletimlilik (T) hesaplanmaktadır.
Pompa testleri, belirli debinin üzerindeki verimlerde sağlıklı sonuçlar verirken, slug test ise bu verimin altındaki debilerde yani orta ve az geçirimli akifelerde uygulanmalıdır.