SONDAJ İZNİ

 

Yeraltında bulunan jeolojik formasyonlar ve yeraltı zenginlikleri (kömür, metalik maden, doğalgaz, petrol vb.) hakkında bilgi toplamak ve işletmelerde üretime geçmek amacı ile kuyu açmak için yapılan işlemlere maden sondajı denir.

MİTTO Consultancy, ilgili maden veya jeotermal su ruhsatında arama çalışması yapılabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan ve sahanın mülkiyet durumuna göre ilgili kurumlardan alınması gereken tüm izinleri, kendi teknik ve resmi yeterliliği doğrultusunda en hızlı ve uygulanabilir şekilde almaktadır.

Ayrıca MİTTO Consultancy, sondaj uygulamaları ve ekipmanları konularında çözüm ortaklarıyla birlikte, saha sahiplerine seçenekler sunmaktadır.

Amaçlarına göre maden sondajları;

  • Arama Sondajları: Aranması öngörülen maddelerin (yeraltı doğal zenginliklerin) yeraltında varlığının olup olmadığını saptama amacı ile yapılan sondajlardır.
  • Geliştirme Sondajları: Yeri saptanan herhangi bir yeraltı doğal zenginliğinin büyüklüğünü belirlemek ve içerdiği maddelerin dağılım alanını saptamak için yapılan sondajlardır. Bunlara ‘tespit kuyuları’ da denir.
  • Üretim Sondajları: Sınıfları belirlenen yataktan üretim yapmak için (Petrol, doğalgaz, su, kükürt yataklarında olduğu gibi) belirli bir plana uygun olarak açılan kuyulardır.
  • Yardımcı Sondajlar: Bir yatağın işletilmesi için gerekli bazı koşulları sağlamak amacı ile yapılan sondajlardır.

 

Derinliği 10 MT.’den küçük kuyular, sığ ya da keson kuyu olarak adlandırıldığından bu kuyuları açmak ve işletmek için ruhsat almaya gerek yoktur.