SU KALİTESİ

Madencilik faaliyeti sırasında yer altı ve yüzey sularının doğal yapısının bozulmaması çok önemlidir. Bu yüzden madencilik faaliyeti öncesinde, sırasında ve sonrasında periyodik aralıklarla su izlemesi yapılmalıdır. Su izleme çalışmasının amacı; faaliyet öncesi referans niteliğinde su kalitesinin belirlenip, faaliyet sırasında oluşabilecek su kalite değişimlerinin takibi ve gerektiğinde müdahalenin edilebilmesidir. Bu çalışma, Bakanlık ve kurumlar tarafından istenilen esaslar göz ününde bulundurularak gerçekleştirilir.

 

Gerçekleştirilecek faaliyetin türüne göre, sulara ait karakterizasyon tayini yapılması gerekebilir. Bunlar, jeotermal suların tespiti, su temini yapılacak suların sürdürülebilirliğinin tayini, hidrojeolojik sistemin çözülmesine yönelik çalışmalar ve suların birbirileri ile ilişkileri gibi durumlardır. Amaca yönelik bu durumlarda sulara ait jeokimyasal ve hidrojeokimyasal parametreler ölçülür. Bu ölçümler, fiziksel parametreler, baskın anyon-katyonlar, izotoplar, iz elementler, toplam/çözünmüş metaller ve bakteriyolojik parametreler olabilir.