SU SONDAJ KUYULARI

Madencilik faaliyetleri kapsamında, gerekli su ihtiyacı yüzey sularından yada uygun yerlere açılacak üretim kuyularından sağlanmaktadır. Su ihtiyacının kuyulardan sağlanması durumunda, bölgenin hidrojeolojik yapısı incelenerek, uygun birimler seçilir. Uygun litolojilerde akifer olarak tanımlanacabilecek birimlerden su temini, gerekli verim testlerinin yapılmasının ardından sağlanır.

 

Gözlem kuyuları ise çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. Amaçlar yapılacak hidrojeolojik çalışmanın türüne göre değişmektedir. Yeraltı suyu seviyesi ölçümü, izmele çalışmalarında numune alımı ve akifer testleri sırasında etki yarıçapı hesaplamaları amacıyla gözlem yapmak bunlardan başlıcalarıdır.