SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Mitto Consultancy Danışmanlık A.Ş.’nin “Sürdürülebilirlik” ve “Sosyal Sorumluluk” faaliyetleri; toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutları ile ele alınmaktadır. Mitto Consultancy Danışmanlık A.Ş.’nin  kurumsal sürdürülebilirlik anlayışının temelini; “sürekli yenilik, sürekli iyileştirmek ve hedefleri daha ileriye taşıma” ilkeleri oluşturmaktadır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim hedeflerine dayalı olarak;

  • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçleri sürekli iyileştirmek,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak,
  • Şirket performansını ve hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
  • Sosyal sorumluluk projeleri ile katılımı ve toplumsal bilinci artırmak,
  • Ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetim politikası izlemek,
  • Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak,
  • Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymak,
  • Çalışan ve müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak,
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, Şirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda çalışanlara ve çözüm ortaklarına sunmak,
  • Başta Kalite, Çevre, İSG ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, Kurumsal Yönetim İlke ve politikalarını şirket kültürü olarak benimsemek, prensiplerini kapsamaktadır.

 

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası kapsamında; Şirket’in Kurumsal Yönetim Yapısı, Risk Yönetimi, Kalite Yönetimi, Yolsuzlukla Mücadele, Sürdürülebilirlik Yönetimi ve çalışanların buna katılımının sağlanması Mitto Consultancy Danışmanlık A.Ş. temel amaçları arasında yer almaktadır. Bu ilkeler doğrultusunda sağlanan hizmet kalitesi Mitto güvencesi altındadır.

 

Başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanlarımızın katılımı ve desteği ile belirlenen şartlara uygun olarak çalışmayı taahhüt ediyoruz.

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI