TARIM DIŞI KULLANIM İZNİ

 

Mülkiyet izinleri kapsamında, 6537 Sayılı Kanun’la Değişik 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince tarımsal alanlarda, tarım dışı bir faaliyette bulunulabilmesi için alınması gereken iznin başvurusu tarafımızca yapılır.
Ayrıca kullanılacak alanın toprak koruma projesi de tarım dışı kullanım iznine paralel olarak hazırlanır.

 

Tarım topraklarının amaç dışı kullanımını kısıtlayan başlıca hukuksal düzenlemeler:

 

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. Maddesi: Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. Ancak, kullanılabilecek başka alan bulunmaması ve il toprak koruma kurulunun uygun görmesi koşuluyla, Yasa’da sayılan durumlar için, bu arazilerin amaç dışı kullanım istemlerine, toprak koruma projelerine uyulması koşuluyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca olur verilebilir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu yetkisini valiliklere aktarabilir.