TARIM DIŞI KULLANIM İZNİ

 

Toprağın bulunduğu yerde, doğal fonksiyonlarının sürdürülebilmesinin sağlanması amacıyla korunması esastır. Zorunlu olarak kazı veya dolgu gerektiren arazi kullanım faaliyetleri sonucu toprak kaybı ve arazi bozulması söz konusu olacağından toprak koruma projesi ile bu durumun giderilmesi önem arz etmektedir.

Deneyimli mühendis kadromuzla toprak koruma projelerini, arazilerin mülkiyet hakkı kullanılırken toprağın; bitkisel üretim fonksiyonu, endüstriyel, sosyo-ekonomik ve ekolojik işlevlerinin tamamen, kısmen veya geçici olarak engellenmemesi amacıyla arazi kullanımında, 6537 Sayılı Kanun’la Değişik 5403 Sayılı madde 12 ve madde 13 hususlarında “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”nun öngördüğü tedbirlere uyarak hazırlamaktayız.