TAŞINIM MODELLEMESİ

Günümüzde yeraltı suyuna olan taleplerin artması, mühendislik projelerinin yeraltı suyuna yapacağı etkileri önceden tahmin etmeyi gerektirmektedir. Taşınım modelleri, faaliyetler sonucu ortaya çıkmış yada çıkması muhtemel kirleticilerin yeraltı suyunda yaratacağı etkileri ortaya koyar. Buna ek olarak oluşan etkilerin neler olduğunu ve kirleticinin ortamdan uzaklaştırma metotlarının test edilerek en doğru mühendislik uygulamasının seçimine yardımcı olur. Mitto Danışmanlık taşınım modelleri için kirletici analizi, laboratuvar analizleri ve saha testleri yaparak, gerçekçi ve çözüm odaklı yaklaşım sunar.