TOPRAK KİRLİLİĞİ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALAR

Toprak kirliliği; katı, sıvı ve radyoaktif artık ve kirleticiler tarafından toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bozulmasıdır. Topraklarda meydana gelecek tüm olumsuz değişimler insan yaşamını kuvvetle etkileyecek güce sahiptir.

 

Alıcı ortam olarak toprağın kirlenmesinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlemek amacıyla, 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir.

 

Kirlenmiş sahaların veya kirlenme riski olan sahaların belirlemesi amacıyla işletmeler için, öncelikle çevre bilgi sistemi üzerinden “Faaliyet Ön Bilgi Formu” hazırlanır. Faaliyet Ön Bilgi Formu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanır ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulur. İşletme sahasının şüpheli saha olup olmadığı belirlenir ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından sahaya denetim gerçekleştirilir. Denetim sırasında sahada herhangi bir kirlilik gözlenmez ve kirlilik şüphesi olmadığı tespit edilmesi halinde, saha şüpheli saha listesinden çıkartılır.

 

“Takip Gerektiren Saha” veya “Temizleme Gerektiren Sahalar” için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeterliliğe sahip kuruluşlar ile çalışma yapılması gerekmektedir. Şirketimiz, kirlenmiş sahaların takibi ve temizlenmesi konularında Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yeterlilik Belgesine sahip sayılı firmalar arasındadır.