UMREK KODLU RAPORLAR

Kapsam Çalışması, Maden Kaynaklarının potansiyel uygulanabilirliğinin teknik ve ekonomik anlamda büyüklüğünü gösterebilecek ölçekte yapılan bir çalışmadır. Gerçeğe uygun varsayılan Dönüştürücü Faktörlerin ve raporlama esnasında gösterilmesi gerekli olan Ön Fizibilite Çalışmasının ilerlemesinin mantıklı bir şekilde doğru olabileceğini bildiren diğer ilgili operasyonel faktörlerin uygun değerlendirmelerini içerir.

 

Ön Fizibilite Çalışması (Fizibilite Öncesi Çalışma), tercih edilecek olan madencilik yöntemi (yeraltı madenciliği, açık ocak işletmeciliği veya belirli bir işletmecilik yöntemi, v.b.) ve cevher işleme prosesiyle belirli bir evreye gelişimi sağlanacak olan bir maden projesinin teknik ve ekonomik uygulanabilirliğinin kapsamlı bir çalışmasıdır. Dönüştürücü Faktörlerle alakalı makul tahminlere ve Yetkin Kişi için yeterli olabilecek diğer ilgili faktörlerin değerlendirilmesine dayanarak Maden Kaynağının tamamının veya bir bölümünün raporlama anında Maden Rezervine dönüştürülebileceğini belirlemek için mali analizler içermektedir. 

 

Fizibilite Çalışması, bir maden projesi için seçilen geliştirme tercihinin kapsamlı bir teknik ve ekonomik çalışması olup uygulanabilir Dönüştürücü Faktörlere ve diğer ilgili operasyonel faktörlere dair detaylı değerlendirmeleri, raporlama anında nihai ekonomik çıkarımı desteklemek amaçlı gösterilmesi gerekli olan ayrıntılı finansal analizi içerir. Fizibilite Çalışmasının sonuçları, bir yatırımcının veya finansal kuruluşun maden projesinin devam etmesi veya geliştirilmesi ile ilgili vereceği nihai kararın temelini oluşturmada makul surette işe yarayabilir.