YERALTI SUYU AKIM MODELLEMESİ

Hidrojeolojik modeller: Yeraltı suyu içeren jeolojik ortamın ölçekli olarak oluşturulmuş; zamana ve dış etkilere bağlı olarak yeraltı suyunda oluşabilecek tepkilerin tahmin edilmesine yardımcı olan bilgisayar simülasyonlarıdır. Yeraltı suyu ile ilgili nicel ve nitel özellikler modelleme sonucu ortaya çıkartılır. Madencilik, Çevre veya sivil faaliyetlerin doğurduğu etkilerin araştırılmasında, yeraltı suyu kullanımının sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi projelerde karar vericiler için istenilen hassasiyette veri üretir. Mitto Danışmanlık yeraltı suyu modellemesi projelerinde konusunda uzman hidrojeologlar ve akademisyenler ile çalışır. Günün sunduğu lider yazılım ve teknoloji altyapısını kullanır.