AKİFER TESTLERİ

 

  • • Madencilik projeleri ve yer altı ile ilgili çalışmalarda, yer altı suyunun işletilmesi, korunmasını ve iyileştirilmesi,

 

  • • Akış hızları, öngörülemeyen su seviyesi düşüşleri gibi faktörleri belirlenmesi,

 

  • • Sınır koşullarının varlığı ve konumu, komşu akiferler arası oluşması muhtemel akımlar ve miktarları, basınçlı ya da serbest akım koşulları ile kuyu kayıpları ve kuyu veriminin belirlenmesi amacı ile yapılmaktadır.

 


ÇED Sürecinde Akifer Testleri

Akifer testleri; ÇED süresince açık ve kapalı maden ocaklarında, üretim ve gözlem kuyularında gerçekleştirilen bir uygulamadır. Yapılan akifer testleri ile; gerekli olan yeraltı suyu seviye değişimleri, jeolojik birime ait iletimlilik ve depolama katsayısı gibi hidrojeolojik parametreler tespit edilmektedir.

 

 

Madencilik Faaliyetlerinde Akifer Testi

Metalik maden ocaklarında (açık ocak, kapalı ocak) ve bunlara ait zenginleştirme tesislerinde su seviyelerinin değişimi izlenmektedir. Tesis için açılan su temini kuyularının veriminin saptanması ve ocaklarda susuzlaştırma çalışmalarının yapılması kapsamında gözlem ve su temini kuyularında akifer testleri yapılmaktadır.

Pompa Testi

Pompa testi, kuyunun açıldığı jeolojik birime ait iletimlilik, hidrolik iletkenlik, depolama katsayısı gibi hidrojeolojik parametrelerin tespiti için yapılmaktadır. Pompa testi 4 kademe olarak yapılmaktadır. Bu aşamalar,

 

  • • Kuyu geliştirme,
  • • Kademeli pompa testi,
  • • Sabit debili çekim,
  • • Geri yükselimdir.

 

Sabit debili çekim testinin süresi, kuyunun vereceği tepkiye göre farklılık gösteriyor olup bu süre, standart olarak 24 ile 196 saat arasında değişmektedir.

 

Pompa testinin süresini uzun tutmak, düşüm konisini daha geniş bir çapta görmeyi sağlamaktadır ki, bu da etki yarıçapının daha büyük olması anlamına gelmektedir. Böylece; üretim yapılacak kuyunun civarındaki jeolojik (kırık-catlak- fay vb.) yapıların varlığı belirlenmiş olmaktadır.

 

Mitto Consultancy, uzman Hidrojeoloji ekibiyle, test başlangıcından bitimine kadar, aralıksız bir şekilde kuyu başında çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Slug Testi

Akifer parametrelerinin belirlenmesi amacıyla, kuyu testinin yapılacağı jeolojik birime ait hidrojeolojik parametrelerin, pompa testi yapılamayacağı seviyede olduğu durumlarda, slug test yöntemi kullanılır. Slug testte yapılan uygulamada; hacmi bilinen ağırlık kuyuya aniden bırakılarak, zaman-yükselim değişimini ve aniden geri çekilerek (recovery) zaman-düşüm değişimine göre statik su seviyesi ile dinamik su seviyesi arasındaki fark bulunur.
Zamana karşı su seviyesi değişimini gösteren bu grafikten hidrolik iletkenlik katsayısı (K), depolama katsayısı (S) ve iletimlilik (T) hesaplanmaktadır.
Pompa testleri, belirli debinin üzerindeki verimlerde sağlıklı sonuçlar verirken, slug test ise bu verimin altındaki debilerde yani orta ve az geçirimli akifelerde uygulanmalıdır.