HİDROJEOLOJİK ETÜT RAPORU

Mitto Danışmanlık olarak, Hidrojeoloji konusunda uzmanlaşmış mühendis kadromuzla; Hidrojeolojik Etüt, Karakterizasyon ve Su Temini çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Mitto Danışmanlık;

 

  • • Arazi çalışmaları (numune alma, hidrosensus çalışması ile kaynak, çeşme, kuyu,depo, kaptaj gibi su yapılarının tespiti, bu yapılardaki su kullanım amaçları ve miktarları vb),
  • • Hidrojeokimyasal araştırmalar,
  • • Düşey ve yatay sondaj su temini ile açılacak sondaj kuyularında denetmenlik (gözlem ve su temini kuyularının açılması),
  • • Kuyu lokasyonunda jeolojik birimlerin hidrojeolojik özelliklerine göre teçhiz dizaynının yapılması ve geliştirilmesi,
  • • Akifer testleri aracılığıyla sürdürülebilir çekim debisinin tespiti ve raporlaması (kuyularda akifer testlerinin gerçekleştirilmesi,hidrojeolojik parametrelerin (K, T, S vb.) belirlenmesi),
  • • Yüzey ve kaynak sularından su temini için yasal başvurularının hazırlanması ve süreçlerinin takip edilmesi gibi, ihtiyacınız olan tüm Hidrojeolojik hizmetlerde, dinamik, hevesli ve uzman saha kadrosu ile sorunlarınıza hızlı ve ekonomik çözümler sunar. (Su bütçesi hesapları,olası kirletici potansiyeline göre çalışma alanında yeraltı suyu akım modellemesi ve kirletici taşınım modellemesinin oluşturulması ve bütün bu çalışmaların raporlanması bir Hidrojeolojik Etüt / Hidrojeolojik Değerlendirme raporunda).