ÇED Muafiyet

25.11.2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğine göre;

• EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan,
• ÇED Yönetmeliğinde belirtilen eşik değerinin altında olanlar,

• ÇED Yönetmeliği ilk yayım tarihi olan 07.02.1993’ten önce faaliyete başlayan projeler
• 23/6/1997 tarihinden önce kamu yatırım programına alınmış olup, 29/5/2013 tarihi itibariyle üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesisleri Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır.

 

Yürürlükteki ÇED Yönetmeliği Ek-I ve Ek-II kapsamında yer almayan ve herhangi bir surette bu durumunu belgelemek isteyen kuruluşlar bağlı bulundukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne muafiyet başvurusunda bulunmalıdır.