Harita Çalışmaları

3B (BOYUTLU) MODELLEME İLE MADEN REZERV HESAPLARI

3B (BOYUTLU) MODELLEME İLE MADEN REZERV HESAPLARI

MİTTO Consultancy sunduğu uzmanlık hizmetleri arasında yorumlama becerileri, maden sistemlerini yapısal şartlar ile bağdaştırma yeteneği, sistematik cevher yatağı tespiti ve 3-Boyutlu (3D) modelleme de yer almaktadır.

HACİM, HAFRİYAT VE KÜBAJ HESAPLAMALARI

HACİM, HAFRİYAT VE KÜBAJ HESAPLAMALARI

Maden işletmelerinde üretim yapılan yerleri, miktarları ve üretim şeklini gösterir, uygun ölçekli, beyan niteliğindeki haritalardır.

İMALAT HARİTALARI

İMALAT HARİTALARI

Bölgedeki farklı yaş ve özellikteki kayaçların yeryüzündeki dağılımını ve fay hatlarının doğrultu ve eğim bilgileri ile gösteren haritalardır.

BOYKESİT VE ENKESİT ÇİZİMLERİ

BOYKESİT VE ENKESİT ÇİZİMLERİ

Proje ekseni boyunca veya proje ekseni doğrultusuna dik olan düzlemde kalan arazi bilgilerini içeren çizimlerdir.

SAYISAL ARAZİ MODELİ OLUŞTURULMASI

SAYISAL ARAZİ MODELİ OLUŞTURULMASI

Araziden elde edilmiş ölçümler sonucunda elde edilen yükseklik verileri kullanılarak oluşturulmuş 3 boyutlu arazi modelleridir.

HALİHAZIR HARİTALARI

HALİHAZIR HARİTALARI

Yeryüzü topoğrafyasının yanı sıra, yeryüzünde yer alan tüm detayları gösteren haritalardır.