UMREK ve YERMAM

Maden sahalarında yapılan maden arama ve işletme faaliyetlerin uluslararası standartlara uygun raporlanması ve bu raporlamaların doğru, güvenilir ve şeffaf olmasını sağlamak amacıyla “kısa adı “UMREK” olan Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu” kurulmuştur. UMREK sistemi ile beraber doğal kaynaklarımızın değerlendirilmesi, yönetilmesi ve planlanması maden faaliyetleri sonucunda elde edilecek verilerin takibi ve gelişmesi sağlanırken yerli ve yabancı yatırımcıların güvenilir madencilik verileri üzerine doğru raporlama ile yatırımlarını güvenle yapabilmeleri sağlanmış olacaktır.

 

YERMAM, Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği, ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karşılıklı teknolojilerden yararlanmak maksadıyla; yer bilimleri, madencilik ve metalürji alanında faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı profesyonelleri bir araya getirmek, üyeleri arasında işbirliğini geliştirmek ve Ulusal Maden Kaynak ve Rezen Komisyonu (UMREK) ile işbirliği yapmak amacı ile kurulmuştur.

 

YERMAM, Sektördeki profesyonelleri bir araya getirerek ekonomik ve teknik alanlarda ulusal ve uluslararası platformlarda faaliyet göstererek sürdürülebilir madenciliğe katlı sağlamakta ve bunu yaparken de sektör uzmanlarının daha ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarına ve Türk Profesyonellerinin becerilerini geliştirmeye yardımcı olmaktadır.

 

CRIRSCO tarafından uluslararası standartlara uygun olması açısından, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Komisyonu (UMREK) tarafından UMREK Kodu geliştirilmiştir. Bu kodları kullanarak çalışacak ve rapor hazırlayacak olan Yetkin Kişiler (YK/CP/QP), YERMAM aracılığı ile sağlanmış olmaktadır. “Yetkin Kişiler’in” (YK) imzası olan; maden arama, maden kaynak ve rezerv tahminleri, kapsam, ön fizibilite ve fizibilite çalışmaları, finans kurumları, yatırımcılar ve sermaye piyasaları tarafından kabul görecek ve Türkiye profesyonellerinin küresel yerbilimleri ve madencilik sektörüne entegrasyonu sağlanacaktır.

 

Şirketimiz bünyesinde çalışan mühendislerimiz;

Jeoloji Mühendisi-Harita Uzmanımız M. Onur Ayaz YERMAM üyesi, Maden Mühendisi-ÇED Raportörümüz Ayşe Yıldırım YERMAM üyesi, Dr. Jeoloji Mühendisi-AKD Uzmanımız Cihan Aratman YERMAM üyesi, Çevre ve Orman Birimi Koordinatörümüz Samet Erbay YERMAM üyesi, Maden ve Jeoloji Birimi Koordinatörümüz Erman Konuklu YERMAM üyesi, İş Geliştirme Direktörümüz Oytun Çolak YERMAM üyesi, Genel Koordinatörümüz Meltem Tapan YERMAM Çevre ve Sosyal İletişim Komisyonu üyesi olup, Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Özdemir UMREK Yetkin Kişi, YERMAM Profesyonel üyesidir.

KURUMSAL ÜYE
PROFESYONEL ÜYE
YERMAM ÜYE