UMREK ve YERMAM

Maden sahalarında yapılan maden arama ve işletme faaliyetlerin uluslararası standartlara uygun raporlanması ve bu raporlamaların doğru, güvenilir ve şeffaf olmasını sağlamak amacıyla “kısa adı “UMREK” olan Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu” kurulmuştur. UMREK sistemi ile beraber doğal kaynaklarımızın değerlendirilmesi, yönetilmesi ve planlanması maden faaliyetleri sonucunda elde edilecek verilerin takibi ve gelişmesi sağlanırken yerli ve yabancı yatırımcıların güvenilir madencilik verileri üzerine doğru raporlama ile yatırımlarını güvenle yapabilmeleri sağlanmış olacaktır.

 

YERMAM, Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği, ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karşılıklı teknolojilerden yararlanmak maksadıyla; yer bilimleri, madencilik ve metalürji alanında faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı profesyonelleri bir araya getirmek, üyeleri arasında işbirliğini geliştirmek ve Ulusal Maden Kaynak ve Rezen Komisyonu (UMREK) ile işbirliği yapmak amacı ile kurulmuştur.

 

YERMAM, Sektördeki profesyonelleri bir araya getirerek ekonomik ve teknik alanlarda ulusal ve uluslararası platformlarda faaliyet göstererek sürdürülebilir madenciliğe katlı sağlamakta ve bunu yaparken de sektör uzmanlarının daha ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarına ve Türk Profesyonellerinin becerilerini geliştirmeye yardımcı olmaktadır.

 

CRIRSCO tarafından uluslararası standartlara uygun olması açısından, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Komisyonu (UMREK) tarafından UMREK Kodu geliştirilmiştir. Bu kodları kullanarak çalışacak ve rapor hazırlayacak olan Yetkin Kişiler (YK/CP/QP), YERMAM aracılığı ile sağlanmış olmaktadır. “Yetkin Kişiler’in” (YK) imzası olan; maden arama, maden kaynak ve rezerv tahminleri, kapsam, ön fizibilite ve fizibilite çalışmaları, finans kurumları, yatırımcılar ve sermaye piyasaları tarafından kabul görecek ve Türkiye profesyonellerinin küresel yerbilimleri ve madencilik sektörüne entegrasyonu sağlanacaktır.

 

Şirketimiz bünyesinde çalışan mühendislerimiz;

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şahin Özdemir Bey UMREK Yetkin Kişisi ve YERMAM Profesyonel üyesidir. Ayrıca şirketimizin Genel Koordinatörü, Çevre Mühendisi Meltem Tapan, GIS Birim Şefimiz Jeoloji Mühendisi M. Onur Ayaz ve Kıdemli Maden Mühendisi Ayşe Yıldırım UMREK Yetkin Kişileri ve YERMAM Profesyonel üyelerimizdendir. İletişim Tasarım Birim Koordinatörümüz Onur Kalmaz YERMAM Profesyonel Üyesi ve Orman Mühendisimiz Gökhan Balcı YERMAM üyesidir.

YERMAM KURUMSAL ÜYE
UMREK YETKİN KİŞİ VE PROFESYONEL ÜYE
YERMAM PROFESYONEL ÜYE
YERMAM PROFESYONEL ÜYE
YERMAM PROFESYONEL ÜYE