UMREK ve YERMAM

Maden sahalarında yapılan maden arama ve işletme faaliyetlerin uluslararası standartlara uygun raporlanması ve bu raporlamaların doğru, güvenilir ve şeffaf olmasını sağlamak amacıyla “kısa adı “UMREK” olan Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu” kurulmuştur. UMREK sistemi ile beraber doğal kaynaklarımızın değerlendirilmesi, yönetilmesi ve planlanması maden faaliyetleri sonucunda elde edilecek verilerin takibi ve gelişmesi sağlanırken yerli ve yabancı yatırımcıların güvenilir madencilik verileri üzerine doğru raporlama ile yatırımlarını güvenle yapabilmeleri sağlanmış olacaktır. Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği, ekonomik ve teknik alanlarda işbirliğini geliştirmek, bu konularda bilgi, görgü ve karşılıklı teknolojilerden yararlanmak maksadıyla; yer bilimleri, madencilik ve metalürji alanında faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı profesyonelleri bir araya getirmek, üyeleri arasında işbirliğini geliştirmek ve Ulusal Maden Kaynak ve Rezen Komisyonu (UMREK) ile işbirliği yapmak amacı ile kurulmuştur.

 

Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği, Türkiye madencilik sektöründe faaliyet gösteren kurumları ve profesyonelleri temsil eden ulusal, özel, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir birliktir. Birlik, madencilik sektöründe sürdürülebilir kalkınmayı ve daha iyi koşullarda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının teşvik edilmesini; araştırmaları-geliştirmeleri ve mevcut en iyi teknolojilerin kullanımını destekleyerek teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Madencilik sektöründe karşılaşılan zorlukların tartışılmasının yanı sıra fikir ve bilgi alışverişi de YERMAM açısından çok önemlidir. Diğer bir temel amaç ise madencilik sektöründe yer alan insan kaynaklarının teknolojik kabiliyetini artırmaktır. Türkiye’de bu tür bir birlik kurulması yurtdışında geniş yankı uyandıracak ve Türkiye’nin madencilik ve jeolojik sektörüne yabancı yatırımların daha aktif bir şekilde ilgisini çekecek ve Türkiye’nin Uluslararası Raporlama Standartları Komitesi (CRIRSCO) tarafından tanınmasını sağlayacaktır. Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Komisyonu tarafından geliştirilen UMREK Kodunun, CRIRSCO tarafından tam olarak uluslararası standartlara uygun olarak kabul edilmesiyle, bağımsız uzmanların profesyonel bir organizasyonunun oluşturulması ve bu bağlamda Sertifika verilecek “Yetkin Kişiler”in ulusal enstitüsünün ortaya çıkışı önemli bir adım olacak ve Türkiye uzmanlarının küresel jeoloji ve maden topluluklarına entegrasyonu sağlanacaktır. YERMAM’in birincil önceliği, sektör uzmanlarının UMREK Kodu ile daha ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarına ve Türk Profesyonellerinin becerilerini geliştirmeye yardımcı olmaktır.

Genel Koordinatörümüz Meltem Tapan UMREK ve YERMAM üyesi, Maden ve İzinler Birimi Şefimiz Ayşe Yıldırım YERMAM üyesi, İş Geliştirme Direktörümüz Oytun Çolak YERMAM üyesi, Jeoloji Mühendisi Harita Uzmanımız M. Onur Ayaz YERMAM üyesi, Jeoloji(Hidrojeoloji) Mühendisi ÇED Raportörümüz Engin Erkan YERMAM üyesi, Jeoteknik ve Arazi Birimi Koordinatörümüz Erman Konuklu YERMAM üyesi olup, Yönetim Kurulu Başkanımız Şahin Özdemir UMREK, YERMAM Profesyonel üyesidir.

KURUMSAL ÜYE
PROFESYONEL ÜYE
YERMAM ÜYE