KAMU YARARI PROJELERİ

 

Çağdaş yönetim sistemlerinde kamu yararı, ekonomik ve hizmet boyutlu olarak, toplumda bireylerin sosyal adalet çerçevesinde hizmetlerden yararlanması şeklinde tanımlanmaktadır.
Tüm kamu kurumları, her türlü idari işlemlerinde kamu yararını en üst düzeyde gözetmek mecburiyeti altındadırlar. Bu demektir ki bir kamu kurumu (idare), bir idari işlem (örneğin kamulaştırma) yapıyorsa o işlemin yapılmasında mutlaka kamu yararı bulunmalıdır. Mitto Consultancy olarak, kamu yararı projelerimizi 7226 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu Madde 46 kapsamında oluşturmaktayız.