İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

10/08/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 03/07/2011 tarih ve 27983 sayılı resmi gazetede yayınlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte, Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yeni düzenlemeler gelmiştir.

Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki geçici tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı,il özel idareleri tarafından verilir. Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı geçici tesislere dayalı olarak üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler İl Özel İdaresi ve büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Ķoordinasyon Başkanlığına başvurur.

Gayrisıhhi müesseseler kapsamına giren maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı olarak üretim yapılan geçici tesisler için birlikte veya ayrı ayrı verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ÇED kapsamındaki madencilik faaliyetleri için ÇED koordinatları içindeki alanı, bunun dışındaki madencilik faaliyetleri için maden ruhsat alanının tamamı ile geçici tesisleri kapsar.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmayan ve ruhsat olmaksızın açılan ve çalıştırılan işyerleri, İl Özel İdaresi, Belediye ya da Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi gibi yetkili idarelerce kapatılır.

Maden arama faaliyetleri işyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi değildir. Mitto Consultancy, madencilik faaliyetleri için gerekli olan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının alınması konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.