Maden Atık Yönetim Planı

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Ülkemiz atık yönetimi mevzuatı içinde maden atıklarının yönetimine özgü, maden atıklarının yönetiminde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ..

Pasa Yönetim Planı

Madenlerin işleme tabi tutulması sonucunda ortaya çıkan atıkların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar...