HİDROJEOLOJİK MODELLEME

Hızla gelişmekte olan madencilik faaliyetleri ve gelişen yönetmeliklerin doğrultusunda su yönetimi git gide önem kazanmakta ve su yönetimine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

 

MİTTO, madencilik faaliyetleri içerisinde yer alan etkin yeraltı suyu yönetimi ve çevre danışmanlığı faaliyetlerinde yönetmeliklere uygun ve ekonomik çalışmayı ilke haline getirmiştir.

 

Projelerin durum ve risk değerlendirmelerinin yapılabilmesi için ve çevresel hedeflerin gerçekleştirilmesinde gerekli olan koşullar ve bu koşulların insan etkileriyle nasıl değiştiğini net bir şekilde anlamak için 3 Boyutlu Yeraltı Suyu Akım Modeline ihtiyaç vardır. 3 Boyutlu Yeraltı Suyu Akım Modeli; yeraltısuyu rejimini, sisteme giren suyun miktarını ve kaynağını, mevcut olan yeraltısuyu miktarını ve yönünü, depolama kapasitesindeki değişiklikleri ve sistemden çıkan suyun miktarını belirleyebilmek amacıyla kurulmaktadır. 3 Boyutlu Yeraltı Suyu Akım Modeli kullanılarak madencilik, su temini ve su uzaklaştırma gibi faaliyetler sonucu hidrojeolojik sistemin davranışı ortaya konulabilmektedir.

 

MİTTO, yeraltı suyu ve ilişkili süreçlerin modellemesinde, sonlu elemanlar yaklaşımı ile düzensiz ve karmaşık geometriye sahip sistemleri en iyi temsil eden modelin oluşturulmasına olanak sağlayan Feflow programı kullanmaktadır.

 

Zamana karşı su seviyesi değişimini gösteren bu grafikten hidrolik iletkenlik katsayısı (K), depolama katsayısı (S) ve iletimlilik (T) hesaplanmaktadır.