27.07.2021 Tarihli Duyuru ve Haberler

FOÇA İLÇESİ 1/5.000 ÖLÇEKLİ FOÇA (MERKEZ) 1.ETAP KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

 

DUYURU:2021/35

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

İzmir İli Foça İlçesi 1/5.000 ölçekli Foça (Merkez) 1.Etap Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği Bakanlık Makamının 18.06.2021 tarih ve 1145077 sayılı Oluru ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109.maddesi uyarınca onaylanmıştır.

Onaylı planlar ve plan açıklama raporu 27.07.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Anadolu Caddesi No:41/2 Bayraklı/İzmir adresinde zemin kat ilan panosunda ve internet sayfasında (http://www.csb.gov.tr/iller/izmir/) 1 ay süreyle eş zamanlı olarak İzmir Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılmış ve ilan edilmektedir.

 

ASKIYA ALMA TARİHİ


27.07.2021

-Plan İçin TIKLAYINIZ

-Plan Açıklama Raporu İçin TIKLAYINIZ

 

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://izmir.csb.gov.tr/foca-ilcesi-1-5.000-olcekli-foca-merkez-1.etap-koruma-amacli-nazim-imar-plani-degisikligi-duyuru-419399

KARABAĞLAR İLÇESİ, CENNETÇEŞME, SALİH OMURTAK, BAHRİYE ÜÇOK, LİMONTEPE, ALİ FUAT ERDEM, UMUT, GAZİ, ÖZGÜR, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN VE DEVRİM MAHALLELERİNİ KAPSAYAN 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

 

DUYURU:2021/36

T.C.

İZMİR VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN METNİ

 

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Cennetçeşme, Salih Omurtak, Bahriye Üçok, Limontepe, Ali Fuat Erdem, Umut, Gazi, Özgür, Yüzbaşı Şerafettin ve Devrim Mahallelerini kapsayan 540 hektarlık Riskli Alanın, yaklaşık 101.4 hektarlık 1. Etap sınırlarında yer alacak Trafo Alanlarına yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi; 3194 sayılı İmar Kanununun 9. Maddesi, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde Bakanlığımızca re’sen onaylanmıştır.

Bakanlığımız (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 09.07.2021 tarih ve 1317211 sayılı yazısı ile onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait Onaylı Plan paftaları ile plan açıklama raporları Valiliğimize iletilerek; onaylı imar planı değişikliği paftalarının ve plan açıklama raporlarının Valiliğimize intikal ettiği tarihten itibaren Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tespit edilen ilan yerlerinde ve internet sayfamızda 1 ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmesi ve eş zamanlı olarak ilgili muhtarlığa plan değişikliğinin askıya çıktığı yeri belirterek muhtarlık binasında bir ay bilgilendirme ilanı yapılmasının sağlanması, diğer taraftan, 30 gün süreyle kamuoyuna ve ilgililerine bilgilendirme yapılmasına yönelik plan değişikliği yapılan alanda görülebilecek nitelikte, yerden yüksekliği 250 cm ve ebatları 100 x 120 cm olan, üzerinde yapılan değişikliğin ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgilerine, değişikliğin amacına, ilan-askı sürecinin başlangıç ve bitiş sürelerine ve ilan edilen planları nerede görülebileceğine ilişkin bilgilendirmenin yer aldığı en az iki adet bilgilendirme tabelasının Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) konulmasının sağlanması istenmiştir.

Bu kapsamda Trafo yerlerinin belirlenmesi amaçlı anılan imar planı değişikliğine ilişkin plan paftaları ve açıklama raporları 26.07.2021-24.08.2021 tarihleri arasında Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), Anadolu Caddesi No:41/5 Bayraklı/İZMİR adresinde, Ana Hizmet Binası giriş kat ve dijital ilan panosunda ve internet sayfasında 1 ay (30 gün) süreyle eş zamanlı olarak ilan edilmektedir.

 

ASKIYA ALMA TARİHİ


26.07.2021

-Plan İçin 1000 (1)(2)(3)(4) Tıklayınız

-Plan İçin 5000 Tıklayınız

-Plan Açıklama Raporu İçin (1000)(5000) TIKLAYINIZ

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://izmir.csb.gov.tr/karabaglar-ilcesi-cennetcesme-salih-omurtak-bahriye-ucok-limontepe-ali-fuat-erdem-umut-gazi-ozgur-yuzbasi-serafettin-ve-devrim-mahallelerini-kapsayan-1-5000-ve-1-1000-olcekli-uygulama-imar-plani-degisikligi-duyuru-419400

SICAK SU SONDAJINDA UMUTLU BEKLEYİŞ SİMAV’DA MADEN TEKNİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SICAK SU SONDAJ ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ekipleri tarafından başlatılan sıcak su arama sondaj çalışmalarında 698 metreye kadar inildi.
Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Çitgöl beldesinde MTA tarafından yürütülen sıcak su sondaj çalışmasında 698 metreye inildiğini belirterek, Naşa beldesinden sonra Çitgöl’de de nitelikli sıcak su belirtisi olduğunu, umutlu bekleyiş sonunda büyük bir kazanım olacağını ifade etti…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.haberturk.com/kutahya-haberleri/89253454-sicak-su-sondajinda-umutlu-bekleyissimavda-maden-teknik-arama-genel-mudurlugu-tarafindan

MTA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ARAMA ÇALIŞMALARI İLE ÖNEMLİ KEŞİFLERE İMZA ATTI

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) son yıllarda yaptığı sondajlar ile önemli keşiflere imza attı. MTA tarafından gerçekleştirilen sondaj çalışmaları sonucunda altın, bakır, demir, uranyum, kömür ve çeşitli endüstriyel hammaddelerle ilgili kaynaklar ülkemize kazandırılırken bunlar arasında yer alan nadir toprak elementleri, altın ve uranyum keşifleri stratejik keşifler olarak değerlendirildi.

2020 yılında gerçekleştirilen 42 tonluk altın üretimi ile ülkemiz kendi rekorunu kırmış ve altın üretim kapasitesini 5 yıl içerisinde 100 tona çıkarma hedefini duyurmuştu. Buna paralel olarak altın arama faaliyetlerine devam eden MTA’nın çalışmaları sonucu son beş yılda 292 ton altın keşfi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Milliyet’te yer alan haberde uranyum arama çalışmalarının son on yılda hız kazandığı vurgulanırken ülkemizdeki uranyum arama çalışmaları kapsamında 2020 sonu itibarıyla 580 bin 866 metre sondaj çalışması gerçekleştirildiği belirtildi. Bu çalışmalar sonucunda ülkemizdeki uranyum kaynağı miktarının %283’lük artışla 11 bin 304 tondan 32 bin 35 tona çıkarıldığı not edildi. Ülkemizdeki en büyük uranyum kaynağının ise 22 bin ton ile Nevşehir’de bulunduğu kayıtlara geçti…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://madencilikturkiye.com/mta-gerceklestirdigi-arama-calismalari-ile-onemli-kesiflere-imza-atti/

YILDIRIM HOLDİNG KAZAKİSTAN’IN İLK SODA KÜLÜ ÜRETİM TESİSİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR

 

Yıldırım Holding Kazakistan’ın ilk soda külü üretim tesisi için çalışmalara başlayacağını duyurdu.  Yıldırım Holding’in iştiraki olan Qazaq Soda LLP şirketine ait olan projede çalışmaların 2021 yılının üçüncü çeyreğinde başlaması planlanıyor.

İlk etap çalışmaları kapsamında projeye 400 milyon dolarlık yatırım yapılacağını belirten şirket 2024 yılında tamamlanması planlanan ilk etap çalışmaları sonucunda tesisin 500 bin ton üretim kapasitesine sahip olacağını kaydetti. Tesisin nihai üretim kapasitesinin ise 1 milyon ton olması hedefleniyor.

Projenin inşaat aşamasında yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlanacağını aktaran şirket tesis devreye alındıktan sonra ise 300 kişiye doğrudan, 1000 kişiye ise dolaylı istihdam sağlanacağını kaydetti.

Ülkenin ilk soda külü tesisinin faaliyete geçirilmesi ile birlikte Kazakistan’ın soda külü talebinin tamamen karşılanması ve ülkenin soda külü ihracatçısı konumuna geçmesi bekleniyor…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://madencilikturkiye.com/yildirim-holding-kazakistanin-ilk-soda-kulu-uretim-tesisi-icin-calismalara-basliyor/

DERRİCK: ATIĞINIZDAKİ DEĞERLİ ÜRÜNÜ GERİ KAZANIN

Port Colborne, Ontario, Kanada’daki taş ocakları, ülkedeki en uzun süre faaliyette olan kireçtaşı ocaklarından biridir. On yıllar boyunca tesis, bir kuru kırma ve elemeye sahip olan taşocağı işletmesiydi. Ancak hem dahili hem de harici ürün talepleri arttıkça, yeni spesifikasyonlu ürün taleplerini karşılamak için esasen mevcut prosese bir yıkama tesisi eklemeleri gerekmekteydi. Port Colborne, ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için yüksek kaliteli asfalt kumu sağlayabilecek bir proses tasarımını görüşmek üzere Derrick Corporation ile temasa geçti. Ayrıca çökeltme havuzu işletmesinin yüksek maliyetini azaltmak ve atık malzemelerini yönetilebilir, satılabilir bir ürüne dönüştürmek için bir çözüm arıyorlardı…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://madencilikturkiye.com/derrick-kum-uretim-sistemi/

ARSLANTEPE HÖYÜĞÜ, UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİ’NE GİRDİ

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yer alan Arslantepe Höyüğü, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmeyi başardı. Arslantepe Höyüğü, “Dünya mirası” kabul edildi.

Arslantepe Höyüğü, Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki 19’uncu tarihi güzelliği oldu. Arslentepe’den önce en son 2018’de Göbeklitepe bu listeye dahil edilmişti. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde dünya genelinde 1129 adet kültürel ve doğal yapı bulunuyor. Tamamına şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: http://whc.unesco.org/en/list

 

UNESO Dünya Miras Listesi’ne, insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıklar ekleniyor. Doğal mirasların dünya çapında duyurulması ve korunması amaçlanıyor.

Arslantepe Höyüğü, M.Ö. 4 bin yıllarından beri Doğu Anadolu ve Mezopotamya toplumlarında devletin oluşum sürecindeki esaslı değişiklikleri gösteriyor. Sosyal ve siyasi sistemlerin ortaya çıkışına tanıklık ediyor. Toplumsal değişimi ve hiyerarşiyi anlatan eserlere bulunuyor…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.donanimhaber.com/arslantepe-hoyugu-unesco-dunya-miras-listesi-ne-girdi–136732

BİR TÜRK ŞİRKETİ DÜNYANIN EN SÜRDÜRÜLEBİLİR 50 ŞİRKETİNDEN BİRİSİ OLDU

 

Uluslararası düzeyde bir derecelendirme kuruluşu olan Moody’s’in bir alt kuruluşu olarak faaliyet gösteren Vigeo Eiris’in hazırladığı sürdürebilirlik raporunda, Akfen Yenilenebilir Enerji ilk 50’ye girdi. Akfen Yenilenebilir Enerji raporda, A1 notu alarak dünyadaki 4914 şirket arasından 46. oldu.

Vigeo Eiris’in raporunda Akfen Yenilebilir Enerji’nin tamamının yenilenebilir kaynaklardan enerji ürettiğinin altı çizildi. Öte yandan Akfen Yenilebilir Enerji’nin  temiz enerji üretimi ve tüketimi açısından da Birleşmiş Milletler’in iklim eylemi konusundaki sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağladığına dikkat çekildi. Bununla birlikte Akfen Yenilebilir Enerji, Uluslararası Gelişen Pazarlar kategorisinde de 54 şirket arasında birinci oldu…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.donanimhaber.com/dunyanin-en-surdurulebilir-50-sirketinden-birisi-bir-turk-sirketi–136720

ÇİN, DÜNYANIN İLK ‘TEMİZ’ NÜKLEER REAKTÖRÜNÜ İNŞA ETMEYİ PLANLIYOR

Geleneksel uranyum reaktörleri gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için her ne kadar gerekli görülseler de çevre için taşıdıkları risk çok ciddi seviyelerde. Bu tür santrallerde ortaya çıkan atıklar doğada 10 bin yıla kadar radyoaktif halde kalabiliyor. Bu yüzden ileri seviye güvenlik ve kurşundan yapılma konteynerler gerekiyor. Ancak bunlar sağlandıktan sonra bile Çernobil’deki gibi felaketlerin yaşanma olasılığı sıfır değil.

Çin, bu tehlikeleri azaltmak adına güvenli ve ‘temiz’ bir nükleer santral inşa etmeye hazırlanıyor. İlk reaktör prototipi plana göre ağustos ayında tamamlanacak. Bu reaktörün testleri eylül ayında yürütülecek. Çalışır durumdaki asıl tesisin tamamlanması ise muhtemelen 2030 yılını bulacak.

Sıvı toryum ve erimiş tuz kullanılacak santralde üretilen atıklar, kullanılan malzemelerden dolayı çok daha kısa sürede; 500 yılda radyoaktif etkisini kaybedecek. Herhangi bir sızma durumunda erimiş tuzun kuruması da kazaların çok daha küçük çaplı ve engellenebilir olmasını sağlayacak. Bunun yanında geleneksel nükleer santrallerde bol keseden kullanılan suya bu santrallerde gerek olmayacak. Bu proje, Çin’in 2060 yılına kadar ‘karbonsuz’ hale gelme planlarının en büyük destekçilerinden biri olacak…

 

 

BAĞLANTI LİNKİ

https://www.webtekno.com/cin-nukleer-santral-projesi-felaketlerin-onune-gecebilir-h112818.html